Svenska Schäferhundklubben

 

Auktoriserade funktionärer

Hej!

När ni är ute så se till att ni får funktionärskorten ifyllda. Bevaka era auktorisationer så att de inte blir inaktuella, kontakta en klubb som ska ha prov och be om att få vara med om det skulle vara aktuellt!

 

Vänliga hälsningar

Utbildningskommittén